Rodinný teambuilding

aneb mezigenerační spolupráce vítána.

 

Ano, přesně tak to je. 

Jde nám především o spolupráci. 

Nečekejte ale, že se budete někam přenášet, šplhat do výšek a podobně. Nic takového v našich hrách nenajdete. Co se týká fyzické zdatnosti, vzdálenost, kterou musíte ujít, je uvedena u každé hry. Terén pak odpovídá místu, do kterého je hra situována. V horách přeci jenom počítejte s určitým výšlapem do kopce.

Takže spolupráce bude hlavně v přemýšlení a v nápadech. A tady platí, že dobrý nápad nemusí dostat automaticky ten nejzkušenější a řekněme nejstarší člen týmu. Pro rodiče pak může být někdy zcela novým zážitkem, mnohdy překvapivým, že jejich dítko napadne řešení dříve, než je samotné. Jak zareagují, je pouze na nich. Mohou se samozřejmě tvářit, že jsou dávno v obraze. Anebo (si) pokorně připustí, že dětem (už) předali, co mohli.

Příběhy, šifry a úkoly jsou nastaveny tak, že náctileté děti se do hry určitě zapojí.

Zcela samostatně by ji pak mohly zvládnout absolvovat od 15 let.

A pak tu máme mladší děti. Pokud umí číst a počítat, můžete je k vyřešení šifer a úkolů vhodně nasměrovat. 

Ty ještě menší děti vám mohou pomoci s herním materiálem (je ho poměrně dost). S nesením mapy, otevíráním obálek, s hledáním a ztotožněním následujícího stanoviště. 

Se vším se dá pracovat, jen člověk musí chtít.

Od nás získáte herní balíček a pak už to zkrátka máte v rukou vy!

 

P.S. Pokud si nebudete vědět rady ani vy, dospělí, jsou tu ještě nápovědy. 😊 A ty vás k řešení vždy bezpečně dovedou.